Vloer isolatie

Een isolatie op de vloer is bij gebruik van vloerverwarming erg zinvol. De isolatielaag scheidt de verwarmde van onderverwarmde ruimtes in een gebouw en vermindert op deze wijze verlies van waardevolle warmte. Ook bij tijdelijk in gebruik zijnde ruimtes biedt een isolatie aan de bovenzijde in combinatie met vloerverwarming voordelen, daar de koude vloer sneller opwarmt en er geen warmte naar de constructievloer wordt afgevoerd.

Evenals bij dakisolatie wordt het pur-schuim eenvoudige op de drooge en stofvrije vloer gespoten. Buizen, water-, verwarmings- en elektriciteitsleidingen kunnen simpel en snel ingeschuimd worden. Na een korte uitharding kan indien gewenst de verwarmingsleidingen voor vloerverwarming over de isolatie gelegd worden. Hierover word de stortlaag (chape, estrisch) aangebracht die door een folie van de schuimlaag gescheiden wordt.

  • Langdurig belastbare isolatie
  • vervorming druk bestendig heid
  • koudebruggen zijn uitgesloten

Tijdens de bouw van Nieuwbouw woningen/ kantoor panden kan de vloer vanaf de bovenzijde worden geïsoleerd. Wij werken met een 3 seconden systeem dat wil zeggen direct beloopbaar. Het resultaat is een naadloze, gesloten isolatielaag. Vloeren met koudebruggen en nutsvoorzieningen worden perfect geïsoleerd. Vervolgens kan de afwerkvloer direct op de isolatielaag worden aangebracht

Bij bestaande gebouwen kan de isolatie voor vloeren ook vanuit de kruipruimte tegen de onderzijde van de vloer worden aangebracht. Zie woning isolatie.