Agrarische isolatie

Montisol isolatie is gespecialiseerd in het aanbrengen van naadloze isolatie in de agrarische sector. Dat geldt voor de opslag en koeling van aardappelen, groenten en fruit, maar ook de varkens- en pluimveehouderij is gebaat bij naadloze isolatie van stallen en luchtkoker. Dit leidt tot betere omstandigheden voor het dier en de stal blijft in een betere conditie, waarbij de uitstoot van agressieve en schadelijke lucht wordt beperkt en effecten op de constructie van het gebouw. Daar komen weerinsvloeden zoals storm, neerslag in de vorm van regen, sneeuw/hagel en hitte.

Agrarische gebouwen worden aan grote belastingen bloot gesteld. Transpiratie en uitscheidingen van dieren, uitlaatgassen en landbouwerktuigen evenals hoge luchtvochtheden en condensatie hebben effecten op de constructie van het gebouw.

Een voor agrarische bedrijven in aanmerking komende isolatie moet duurzaam, bestendig en uiteraard gunstig in prijs zijn.

Met pur-schuim zijn alle mogelijke vormen van wanden en daken zowel binnen als buiten te isoleren. Het uitgereageerde schuimt beschermt effectief voor tocht en versterkt door de compacte en naadlozen isolatielaag de constructie van het gebouw.

  • voorkomt condensatie
  • versterkt de constructie
  • spaart energie kosten