Besparing

Méér comfort, efficiënt en kostenbesparend.

Gespoten PUR is een winstgevende belegging met 100% waarborg. Uw beloning is een blijvende aanzienlijke besparing op uw energiefactuur. De uiteindelijk financiële winst is een veelvoud van uw oorspronkelijke geïnvesteerde bedrag

Naast een financieel voordeel biedt isolatie nog veel meer voordelen.

Het klimaat verandert steeds sneller, de aarde warmt op! Door uw woning te isoleren helpt u mee om de CO2 uitstoot te verminderen waardoor we gezamenlijk een bijdrage leveren in de strijd tegen de smeltende poolkappen.

Bovendien helpt goede isolatie om het verbruik van onze schaarse fossiele brandstoffen te reduceren.

Alleen om deze twee redenen is het eigenlijk al meer dan de moeite waard om uw woning goed te isoleren.

Woning isolatie levert bovendien een aantrekkelijke financiële besparing op!

  • Dakisolatie bespaart u op jaarbasis al snel 9 m³ gas per m² per jaar.
  • Spouwisolatie bespaart al snel 10 m³ gas per m² per jaar.
  • Vloerisolatie bespaart al snel 5 m³ gas per m² per jaar.

Bij een gemiddelde gasprijs van € 0,70 per m³ lopen uw besparingen al snel behoorlijk op. Hieronder geven wij u enkele rekenvoorbeelden.

Bij een gemiddelde 2 onder 1 kap woning gaan we uit van de volgende vierkantemeters en besparingen op jaarbasis:

  • Oppervlakte dak:        65 m2         Besparing m3 gas: 585      Besparing per jaar: € 409,50
  • Oppervlakte Spouw:  140 m2        Besparing m3 gas: 1400    Besparing per jaar: € 980,=
  • Oppervlakte Vloer:     50 m2          Besparing m3 gas: 250      Besparing per jaar: € 175,=

Opgeteld bespaart u bij isolatie van deze voorbeeld woning op jaarbasis dus al snel € 1564,50!

De verwachting is dat de gasprijs de komende jaren zou kunnen stijgen tot boven € 1,-!

In dat geval zou uw besparing kunnen oplopen tot € 2235,- per jaar!

Op basis van bovengenoemd rekenvoorbeeld kunt u zelf eenvoudig uitrekenen hoeveel u zelf kunt besparen. U zult ervaren dat u uw investering al binnen enkele jaren kunt terugverdienen!