Pluimveestallen

Het belang van goede isolatie van pluimveestallen is cruciaal. Bij mestkuiken/opfokstallen, waarbij vooral de eerste weken van de mestronde en opfokronde hoge staltemperaturen gewenst zijn, is een naadloze polyurethaan isolatie gewenst om de stookkosten in de hand te houden. Tevens leidt verminderen van tocht door herstel van gebrekkige isolatie en afdichten van naden/koudebruggen tot minder uitval.